Om meg

Jeg er spesialist i klinisk voksenpsykologi, utdannet ved UiO (2011). 

Jeg startet mitt virke som psykolog, ved en døgnpost for unge voksne med psykoselidelse (2012-2014). Deretter arbeidet jeg innen offentlig psykisk helsevern (2014-2021). Per i dag jobber jeg privat, og ved familiehuset i Tønsberg og Re kommune. 

Jeg har behandlet og utredet de fleste psykiske lidelser, men de siste årene har jeg jobbet spesielt mye med identitet, selvfølelse, depresjon, bipolar lidelse, traumer, psykisk lidelse og kognitive vansker, søvnproblemer og livskriser. 

Jeg tilbyr også pårørendesamtaler, samt terapi for deg som har en psykoselidelse og er i en stabil fase, men behøver hjelp til å komme videre i livet.     

Min teoretiske forankring er innen Recovery. Det vil si at terapien handler om hva du behøver for å leve det livet du ønsker. Som terapeut, bistår jeg i dette, enten du behøver å dempe symptomer, eller å finne ut hvordan du kan leve godt med det du har av utfordringer. 

I arbeidet benytter jeg et mangfold av metoder, tilpasset dine behov. Jeg har, i løpet av min 5-årige spesialistutdanning, tatt en fordypning innen karakteranalyse. I tillegg har jeg gått en rekke kurs, blant annet innenfor "Illness management and recovery", ulike emosjonsfokuserte retninger (ISTDP, EFT), samt behandling av traumer (EMDR, Prolonged Exposure for PTSD, kursserien "tryggere traumeterapeuter" i regi av RVTS). Videre har jeg skrevet spesialistoppgave om hvordan man kan benytte "Recovery" som rammeverk i psykoterapi. 

Avhengig av dine behov, kan jeg arbeide emosjonsfokusert, dynamisk, kroppsorientert, traumefokusert, med kognitiv atferdsterapi, stressmestring og psykoedukasjon.

Fra før er jeg utdannet tolk for døve, døvblinde og døvblitte (1998), og snakker flytende tegnspråk, så jeg vil kunne gi terapi til deg som behøver en tegnspråkkyndig psykolog, eller annen tilpasset språklig terapi som følge av hørsels- og synsproblematikk.